Σακχαρούχα ποτά και καρκίνος

σακχαρούχα ποτά και καρκίνος

Τα σακχαρούχα ποτά, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών χυμών, μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο.

Μία νέα έρευνα αποκαλύπτει μια σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αφεψημάτων με ζάχαρη, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών χυμών, και του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.

 

 

Για αρκετό καιρό, οι ερευνητές συνέδεαν τα σακχαρούχα ποτά με μια ευρεία ποικιλία ρίσκων για την υγεία.

Η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου 2 και οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι μερικές μόνο από τις παθήσεις που έχουν συσχετιστεί με τα ποτά που έχουν ζάχαρη από προηγούμενες μελέτες.

Μερικές μελέτες σε τρωκτικά δείχνουν ότι η προστιθέμενη ζάχαρη σε μη αλκοολούχα ποτά μπορεί να πυροδοτεί την εξάπλωση του καρκίνου και να τροφοδοτεί την ανάπτυξη όγκων.

Τώρα, μια νέα μελέτη εξερευνά περαιτέρω τη σχέση καρκίνου-σακχαρούχων ποτών. Η μελέτη αυτή, που δημοσιεύθηκε στο BMJ βρίσκει έναν συσχετισμό μεταξύ της υψηλής κατανάλωσης αυτών των ποτών και της εμφάνισης καρκίνου.

Ο Eloi Chazelas, από το κέντρο Επιδημιολογίας και Στατιστικής Sorbonne Paris Cité, είναι ο πρώτος συγγραφέας της έρευνας αυτής.

 


Μελετώντας τα σακχαρούχα ποτά και τον κίνδυνο καρκίνου

Η ομάδα του Chazelas εξέτασε τις σχέσεις μεταξύ της κατανάλωσης σακχαρούχων ποτών και διάφορων μορφών καρκίνου σε 101.257 Γάλλους ενήλικες ηλικίας κατά μέσον όρο 42. Οι ερευνητές απέκτησαν τα δεδομένα από την μελέτη NutriNet-Santé.

Τα ποτά που εξέτασαν περιελάμβαναν αφεψήματα με γλυκαντικό τη ζάχαρη, παραδείγματος χάριν αναψυκτικά, σιρόπια, φρουτοποτά, φυσικούς χυμούς χωρίς προστιθέμενη ζάχαρη, σακχαρούχα ποτά με βάση το γάλα, ισοτονικά και ενεργειακά ποτά.

Οι ερευνητές επίσης ασχολήθηκαν με όλα τα ποτά με τεχνητά γλυκαντικά, όπως αναψυκτικά διαίτης, σιρόπια χωρίς ζάχαρη, και αφεψήματα διαίτης με βάση το γάλα.

Χρησιμοποιώντας εικοσιτετράωρα ερωτηματολόγια στο διαδίκτυο, οι ερευνητές εκτίμησαν την κατανάλωση εκ μέρους των συμμετασχόντων 3.300 διαφορετικών ειδών τροφίμων και ποτών. Ακόμη, η κλινική παρατήρηση των συμμετασχότων διήρκεσε έως και 9 χρόνια.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι ερευνητές παρατηρούσαν το ρίσκο καρκίνου γενικά, στο μαστό, στον προστάτη, και στο έντερο.

Ο Chazelas και οι συνεργάτες του υπολόγισαν και για πιθανώς παραπλανητικούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, το κληρονομικό ρίσκο για καρκίνο, και παράγοντες του τρόπου ζωής κάθε ατόμου, όπως το κάπνισμα και η γυμναστική.

 


Μεγαλύτερος κατά 22% ο κίνδυνος για καρκίνο του μαστού

Στην περίοδο που ακολούθησε, 2.193 άτομα εμφάνισαν καρκίνο για πρώτη φορά. Κατά μέσο όρο, ήταν 59 χρονών την στιγμή της διάγνωσης. Μεταξύ αυτών υπήρχαν 693 περιπτώσεις καρκίνου του μαστού, 291 περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη, και 166 περιπτώσεις καρκίνου του εντέρου.

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι με μια αύξηση 100ml στην καθημερινή κατανάλωση σακχαρούχων ποτών, ο κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου γενικά αυξάνεται κατά 18%, και ο κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου του μαστού αυξάνεται κατά 22%.

Όταν οι ερευνητές ανέλυσαν ξεχωριστά τον κίνδυνο για τους φυσικούς χυμούς, βρήκαν ότι επίσης αυξάνουν το ρίσκο για καρκίνο γενικά, καθώς και για καρκίνο του μαστού. Όμως, η μελέτη δεν βρήκε συσχετισμούς με τον καρκίνο του εντέρου και του προστάτη.

Σε αντίθεση, τα αφεψήματα διαίτης δεν αύξαναν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι τα άτομα που κατανάλωναν αυτά τα ποτά τα κατανάλωναν σε πολύ μικρές ποσότητες, και συστήνουν να ερμηνευτεί αυτό το αποτέλεσμα με επιφύλαξη.

Τα δυνατά σημεία και οι περιορισμοί της μελέτης


Ο Chazelas και οι συνεργάτες του εξήγησαν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της έρευνάς τους.

Πρώτον, οι ερευνητές γράφουν ότι το μεγάλο πειραματικό δείγμα (101.257 άτομα) και η λεπτομερής, ενημερωμένη εκτίμηση των ποτών που καταναλώθηκαν ισχυροποιούν τα αποτελέσματα.

Όμως, συνεχίζουν, τα ευρήματα ενδεχομένως να μην μπορούν να γενικευτούν ευρέως, καθώς το πειραματικό δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού.

«Εφόσον οι συμμετάσχοντες στη μελέτη NutriNet-Santé ήταν κατά κύριο λόγο γυναίκες», δηλώνουν, «που συμπεριφέρονταν σεβόμενες την υγιεία τους και με ανώτερα κοινωνικο-επαγγελματικά και μορφωτικά επίπεδα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό της Γαλλίας, μπορεί η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου να ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τις εθνικές εκτιμήσεις.»

Άλλοι περιορισμοί περιλαμβάνουν την αδυναμία του προσδιορισμού της αιτιότητας και πιθανόν σφάλματα των μετρήσεων. Πάντως, οι συγγραφείς εικάζουν ότι τα σακχαρούχα ποτά μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου διότι η ζάχαρη επηρεάζει το σπλαχνικό λίπος, το σάκχαρο του αίματος και τους δείκτες φλεγμονής, τα οποία όλα έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου από προγενέστερες μελέτες.

Οι ερευνητές συμπεραίνουν:

«Αυτά τα δεδομένα υποστηρίζουν την σημασία των προϋπάρχοντων διατροφικών συστάσεων για τον περιορισμό της κατανάλωσης σακχαρούχων ποτών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών χυμών, καθώς και των περιορισμών (φορολογικοί, διαφημιστικοί, κλπ.) εναντίον των ποτών αυτών, που μπορεί να συνεισφέρουν στην μείωση της εμφάνισης καρκίνου».

 

 

Πηγές:

1: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-10-242

2: https://www.bmj.com/content/366/bmj.l2408

Περί Πέππας Ιωάννης 26 Άρθρα
Φαρμακοποιός